Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o.

konstrukce a výroba precizních forem pro vstřikování plastů
specializace na pohledové a optické díly
výroba výlisku od A do Z

Kvalita a certifikace

Dokonalá kvalita služeb KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o. je naší prioritou

Integrovaný systém managementu (ISM) je platný ve všech organizačních útvarech KOH-I-NOOR FORMEX  s.r.o., na adrese Švédské valy 1230/4, Brno, a pro všechny jeho pracovníky. Tento systém zahrnuje certifikaci dle norem IATF 16949 (vyjma kapitoly 8.3) a dle ISO 9001

Mezi spokojené klienty KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o. patří významní hráči automobilého průmyslu, kteří se spoléhají na kvalitu, včasné dodávky a technické znalosti týmu KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o.

KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o. vyhlašuje v souvislosti se zavedením systému managementu kvality dle norem ISO 9001:2015 a normy IATF 16949:2016 hlavní zásady managementu:

 • neustálé zlepšování účinnosti všech procesů managementu kvality a včasné přijímání preventivních opatření
 • identifikování a plnění zákonných požadavků, předpisů týkajících se výroby, procesů a činností, včetně požadavků odsouhlasených zákazníky
 • pravidelné hodnocení ekonomických výsledků včetně nákladů na jakost a systematické vyhledávání možnosti jeho dalšího zlepšování
 • udržování veškeré dokumentace systému kvality v aktuálním stavu
 • monitorování a hodnocení způsobilosti dodavatelů a vytváření jasné a otevřené komunikace a vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli
 • posilování otevřeného přístupu a dialogu se zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním a reagováním na jejich podněty
 • podporování procesů QMS, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování
 • vnímání jednotlivých činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů
 • vytváření a uvolňování zdrojů pro rozvoj a zlepšování výkonnosti a účinnosti systému managementu kvality

Zvyšování produktivity, kvality a schopnost konkurovat je věcí cti každého našeho zaměstnance. Úroveň jeho kvalifikace, hrdost na výsledky své práce i celé firmy a vědomá podpora programu trvalého zlepšování kvality a práce bez chyb je rozhodujícím faktorem pro dosažení a udržení vysoké úrovně produkce KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o..

KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o. neustále posiluje své postavení mezi nejvýznamnějšími dodavateli v oboru.

Politiky zavedených systémů managementu:

Politika ISM (pdf)

 

Oddělení kontroly

Klimatizované měrové středisko je vedle standardních měřicích přístrojů vybaveno:

 • Wenzel LH87 - 3D souřadnicový stroj
 • CMM Smart 500 – 3D souřadnicový stroj 
 • Comet L3D 2M - 3D optický skener
 • Micro-Vu Excel 502 HM - 3D portálový automatický optický měřící stroj

Měření dílců:

 • díly formy
 • výlisky z plastu

Typ měření:

 • dle 3D dat a vyhodnocení odchylky od tvaru
 • dle základních plošných a prostorových elementů a vyhodnocení
 • odrazivost

Sklad výlisků:

 • evidence lisovaných a měřených vzorků, jejich označení a uložení ve skladu výlisků

Metrologie:

 • pořízení, celková evidence a kontrola měřidel
 • zajištění jejich kalibrací a případných oprav
 • vedení záznamů o stavech měřidel

Měřicí zařízení jsou každoročně řádně prověřována a kalibrována. Zpracovávané měřicí protokoly odpovídají požadavkům norem VDA, PPAP. V rámci předsériové a sériové výroby je prováděno vyhodnocování procesní způsobilosti (statistická regulace procesu – SPC, způsobilost měřidla – MSA, způsobilost stroje - Cm, Cmk, nástroje, procesu – Cp, Cpk, Pp, Ppk a jiné metody).

 

Celý systém řízení kvality je pravidelně prověřován:

 • interními audity (procesními a systémovými)
 • výrobkovými audity
 • certifikačními resp. dozorovými audity ze strany certifikační společnosti DEKRA
 • zákaznickými audity společností Automotive Lighting, Koito, Witte, ZKW
Aktuálně

KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.  | 

Baarova 769/45, Michle (Praha 4), 140 00 Praha  | 

e-mail: info@kinmachinery.cz