Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.

Production of Injection and Blow Molds intended for molding plastic parts and related tools.
Production of molded parts by applying plastic injection molding technology.
Production is centered on supplies for the automotive, electrotechnical and consumer goods industries.

Pravidla ochrany soukromí uživatelů a používání souborů tzv. cookies na webových stránkách

Tato pravidla pro ochranu soukromí (dále jen „Pravidla“) popisují, které osobní údaje jsou shromažďovány nebo vytvářeny (zpracovávány). Tato Pravidla popisují druhy osobních údajů, které shromažďujeme, když používáte naše Webové stránky a Aplikace, a také způsob, jakým jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chráněny.  Najdete zde i vysvětlení možností, které ve vztahu k Vašim osobním údajům máte k dispozici, a jak nás můžete kontaktovat.

Provozovatelem internetových stránek je společnost KOH-I-NOOR MACHINERY a.s., se sídlem Baarova 769/45, 140 00 Praha 4, IČ: 023 94 391. Tyto internetové stránky jsou umístěné na serveru / serverech společnosti ZONER software, a.s.

Než začnete tyto webové stránky používat, přečtěte si, prosím, pečlivě tato pravidla, ve kterých je vysvětleno, jakým způsobem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje a jakým způsobem využíváme cookies. Využíváním těchto webových stránek s těmito pravidly vyjadřujete svůj souhlas. Pokud s pravidly nesouhlasíte, prosíme tyto stránky opusťte a nevyužívejte.

JAKÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost.

Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu s pravidly chování, která se vztahují na celou společnost KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.

O poskytnutí určitých osobních údajů Vás vždy předem žádáme. Tyto osobní údaje zahrnují Vaše:

 • Kontaktní údaje včetně jména, e-mailu, telefonního čísla a adresy pro zasílání zboží a fakturační adresy
 • Přihlašovací informace k účtu, včetně jména, pod kterým na internetu vystupujete, hesla a jedinečného uživatelského ID
 • Osobní údaje jako je pohlaví, místo bydliště, datum narození a historie nákupů
 • Platební informace či informace o kreditní kartě
 • Obrázky, fotografie a videa
 • Osobní nastavení (preference) včetně Vašeho nastavení v oblasti marketingu a používání cookies

V případě, že na těchto Stránkách budete vyplňovat jakýkoliv formulář s Vašimi osobními údaji, budete vždy řádně informování o veškerých náležitostech zpracování osobních údajů a o Vašich právech v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), a to v podobě těchto Pravidel ochrany osobních údajů.

Další osobní údaje získáváme, abychom na našich Webových stránkách a v Aplikacích či službách umožnili fungování určitých prvků (features).

 • Informace ohledně sociálních sítí, včetně údajů o identitě/přihlašovacích údajů a jakýchkoli informací z Vašich veřejně publikovaných příspěvků ohledně naší společnosti či Vaší komunikace s námi

Při interakci s našimi Webovými stránkami a Aplikacemi jsou údaje automaticky shromažďovány a sdíleny s naší společností prostřednictvím technologických platforem, které daný zážitek poskytují.  Například Váš internetový prohlížeč či mobilní přístroj může sdílet určité údaje s naší společností v rámci toho, jak tyto přístroje komunikují se Webovými stránkami či Aplikacemi. údaje zahrnují:

 • Identifikační čísla přístroje, přístup do sítě
 • Cookies, adresy IP, odkazovací záhlaví, údaje identifikující Váš internetový prohlížeč a jeho verze, jakož i webové „beacons and tags“

Nástroje k řízení toho, co shromažďujeme

Při používání našich Aplikací Vás taktéž informujeme o tom, že údaje shromažďujeme a používáme, v rámci standardních povolení v obchodech s aplikacemi, operačních systémech pro mobily i v rámci zážitku s Aplikací.  Také Vás vyzýváme k udělení souhlasu, kdykoli je to zapotřebí.

V mnoha případech Vám Váš webový prohlížeč či platforma mobilního přístroje poskytnou další nástroje umožňující ovládat to, kdy Váš prohlížeč či přístroj shromažďují či sdílejí konkrétní kategorie informací.  Váš mobilní přístroj nebo internetový prohlížeč tak například můžou nabízet nástroje umožňující Vám spravovat používání cookies či sdílení informací o poloze.  Doporučujeme Vám, abyste se s těmito nástroji, jimiž Váš přístroj disponuje, seznámil/a.

PROČ a JAK používáme (zpracováváme) Vaše osobní údaje

Osobní údaje, které o Vás získáme, používáme následujícími způsoby:

Abychom udrželi v chodu naše podnikání a abychom naše podnikání, výrobky a služby nadále zlepšovali

Údaje, které nám poskytnete, můžeme použít pro účely našeho podnikání.  Například, když nakoupíte, můžeme tyto informace použít pro účely účetnictví, auditu a další interní zpracování.  Nebo můžeme například použít údaje o tom, jak naše výrobky a služby používáte, použít ke vylepšení Vaší uživatelské zkušenosti a také ke zjištění (diagnostice) technických problémů či problémů s poskytováním služeb a ke správě našich Webových stránek a Aplikací.

Abychom chránili naše práva, majetek či bezpečí nebo práva, majetek či bezpečí dalších osob

Můžeme taktéž použít údaje o tom, jak naše Webové stránky a Aplikace používáte, k prevenci či odhalení podvodu, zneužití, protiprávního použití a porušení našich Podmínek používání, jakož i k tomu, abychom splnili nařízení soudu, státních orgánů či podmínek stanovených platným právními předpisy.

Pro účely obecného výzkumu a analýz

Údaje o tom, jak návštěvníci naše Webové stránky, Aplikace a Služby používají, používáme k tomu, abychom porozuměli chování či preferencím zákazníků.  Například informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky vyhledávají a nacházejí výrobky nebo služby, můžeme používat k tomu, abychom lépe pochopili, jaký je nejlepší způsob uspořádání a prezentace nabízených výrobků ve výkladních skříních našich obchodů.

Naše společnost Vaše osobní údaje může sdílet:

 • se spřízněnými společnostmi společnosti pro výše popsané účely.
 • s třetími stranami – poskytovateli služeb zpracování osobních údajů jménem naší společnosti, například za účelem zpracování plateb a /agendy/ kreditních karet, zasílání a doručování, správu a servis našich údajů, distribuce elektronických zpráv, výzkumu a analýz, řízení značky a propagace produktů, jakož i za účelem administrace určitých služeb a funkcionalit (tzv. features).
 • s dalšími stranami v rozsahu nezbytném pro: (i) dodržení/splnění výzev státních orgánů, nařízení soudu či příslušného právního předpisu; (ii) zabránění v protiprávním použití našich Webových stránek a Aplikací či v porušení Podmínek použití našich Webových stránek a Aplikací a našich pravidel; (iii) obhajoby před nároky vznesenými třetími stranami; a (iv) pomoc při bránění podvodům a při vyšetřování podvodů (např. padělatelství).

Osobní údaje, které ve vztahu k Vám máme, můžeme také převést v případě, že dojde k prodeji části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace). 

Vaše sdílení

Když používáte určité funkcionality (tzv. features) pro sociální sítě na našich Webových stránkách či v Aplikacích, můžete vytvořit veřejný profil, jenž může obsahovat informace jako je například Vaše internetové jméno, profilový obrázek a město, odkud pocházíte.

Uchovávání Vašich údajů: Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, jak je zapotřebí k naplnění účelů, pro které jsme tyto údaje shromáždili, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.

Vaše práva související s Vašimi osobními údaji: Máte právo odvolat svůj souhlas týkající se našeho používání Vašich osobních údajů. Máte také právo požadovat: (i) přístup k Vašim údajům, (ii) jejich úpravu v případě, že námi uchovávané údaje jsou nesprávné či nepřesné, nebo (iii) změnu či vymazání Vašich osobních údajů.  Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů na základě závažných a legitimních důvodů souvisejících s Vaší specifickou situací/Vaším specifickým postavením.  V případech, kdy jsme obdrželi Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.  Máte také právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti odmítnout jejich použití pro účely přímého marketingu.

Když používáte naše Webové stránky, naše společnost z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje.  Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. cookies a pixelové tagy; tyto informace mohou zahrnovat Vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features); (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a (ix) čas přístupu a referenční adresy URL.

Prostřednictvím Webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgety (widgets) třetích stran.  Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak naši zákazníci používají Webové stránky, a abychom porozuměli preferencím našich zákazníků (například volba státu a jazyka).  To nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost.  Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.  Na Našich Webových stránkách používáme v zásadě tři kategorie souborů cookies:

Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich Webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě.  Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

Zlepšující fungování: Tyto soubory cookies nám umožňují zlepšovat funkcionalitu našich Webových stránek tím, že sledujeme jejich používání.  V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na Vaše požadavky a umožňují nám zapamatovat si Vaše volby vybrané pro dané stránky.  Pokud tyto cookies odmítnete, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek.  Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich Webových stránkách i mimo ně.  V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů.  Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

Právní předpisy i naše postupy se mění v čase.  Pokud se naše Pravidla rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich Webových stránkách i v Aplikacích.  Pokud však zásadně změníme způsob, jak osobní údaje zpracováváme, oznámíme Vám to předem, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás požádáme o souhlas ještě před uvedením takových změn do praxe.  Důrazně doporučujeme, abyste si naše Pravidla prostudovali a pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. 

Závěrečná ustanovení:

Uživatel vyjadřuje souhlas s tímto dokumentem tím, že vstoupí na webové stránky provozovatele a jakýmkoliv způsobem užije informace zde umístěné.

Tento dokument je provozovatel oprávněn kdykoliv měnit.

Tento dokument nabývá účinnosti 24. května 2018.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.
Baarova 769/45
140 00 Praha 4
Email: info@kinmachinery.cz

Tyto kontaktní údaje můžete   využít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím těchto stránek nashromážděny.

Aktuálně

KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.  | 

Baarova 769/45, Michle (Praha 4), 140 00 Praha  | 

e-mail: info@kinmachinery.cz