Tyto webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše služby, personalizovat reklamy a analyzovat návštěvnost. Používáním našich stránek s tímto souhlasíte.
Více informací

KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.

Konstrukce a výroba vstřikovacích a vyfukovacích forem
pro lisování a montáže plastových dílů

Kvalita a certifikace

Kontrola kvality

Kontrola kvality je pro nás základním kritériem zabezpečení jakosti výrobku, jeho funkčnosti, životnosti. Naše společnost je držitelem certifikátů systému řízení jakosti dle normy ISO 9001, ISO 14001 a IATF 16949 (pro provoz lisovny plastů).

Veškeré podpůrné procesy k zajištění kvality jsou nastaveny tak, aby splňovaly požadavky naších zákazníků.

 • provádíme vstupní kontrolu materiálů (dodací listy, atesty, certifikáty…)
 • součástí výrobního procesu je samokontrola, průběžná a výstupní kontrola (použití statistické metodiky srovnávání)
 • kontrola důležitých rozměrů je zabezpečena proměřením na měřících přístrojích (3D, 3D optika, digitální výškoměry)
 • audity výrobků
 • pravidelné interní audity
 • kontrola stability výroby za pomoci statistických metod (statistická regulace procesu – SPC, způsobilost měřidla – MSA, způsobilost stroje, nástroje, procesu – Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk)
 • pravidelná kalibrace interních a externích měřidel a kontrolních zařízení

ISO 9001 + IATF 16949 + ISO 14001

Systém řízení jakosti ve společnosti KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.:

 • 1998 – certifikace dle normy ISO 9001 pro všechny výrobní činnosti
 • 2004 – certifikace podle normy ISO/TS 16949:2002 pro provoz lisovny plastů s platností do října 2007
 • 2015 – certifikace dle normy ISO/TS 16949:2009 (pro lisovnu plastů)
 • 2016 – recertifikace dle normy ISO 9001:2008 (pro nástrojárnu)
 • 2016 – certifikace dle nové normy ISO 14001:2015 pro celou společnost
 • 2017 – certifikace dle nové normy ISO 9001:2015 pro celou společnost a IATF 16949:2016 (pro lisovnu plastů)

Určení rozsahu integrovaného systému managementu

KOH-I-NOOR Ponas s.r.o. má vybudovaný integrovaný systém managementu v souladu s požadavky normy:

 • ISO 9001:2015 uplatňovaný v celé společnosti
 • 1) IATF 16949:2016, které jsou relevantní pro systém řízení uplatňovaný na středisku lisování plastů
 • 2) REMOTE LOCATION - na dalších střediscích v případech, kdy jsou poskytovány výkony pro lisovnu = podpůrné funkce (Strategické plánování (3.100), tvorba politiky (0.200), systém řízení jakosti (2.000), lidské zdroje (3.500), školení (3.500), marketing (4.400), prodej (4.000), přezkoumání smluv (4.000), informační technologie (8.300), management technického vybavení (8.500), údržba (8.500), logistika (7.000), kalibrace (8.200), finance, vývoj výrobních zařízení, vývoj procesů)
 • 3) s výjimkou vyloučených požadavku viz níže v textu.
 • ISO 14001:2015 uplatňovaný v celé společnosti

Oblast platnosti IATF 16949:2016 – Výroba výrobků z plastů vstřikováním
Oblast platnosti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 – Vývoj, výroba a prodej vstřikovacích a vyfukovacích forem, Výroba a prodej výrobků z plastů vstřikováním.
Výroba je zaměřena na technické výlisky z oblastí automobilového a elektrotechnického průmyslu, kosmetiky a zdravotní techniky.
Společnost nemá proces/produkt/službu týkající se zabudovaného software.

Integrovaný systém managementu je uplatňovaný pro provozovny Na Vyšehradě 1091 a Na Vyšehradě 1093 v Poličce.

Rozsah integrovaného managementu dle požadavků IATF je definovaný po zvážení externích a interních záležitostí popsaných v kap. 4.1, požadavky relevantních zainteresovaných stran v kap. 4.2 a poskytovaných produktů a služeb organizace.

Specifické požadavky zákazníka jsou vedeny, hodnoceny a zahrnuty do procesů ISM.

Vyloučené požadavky IATF/16949:2016

Společnost má zavedený a trvale řízený vývoj svých procesů. Společnost nemá vývoj produktu (výlisku). Následující požadavky proto nejsou aplikovatelné: 8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb – kapitoly vztahující se k vývoji produktu.

Aktuálně

KOH-I-NOOR MACHINERY a.s.  | 

Baarova 769/45, Michle (Praha 4), 140 00 Praha  | 

e-mail: info@kinmachinery.cz